Γιορτή τσίπουρου Τερπνής στη Θεσσαλονίκη

Γιορτή τσίπουρου

Θεσσαλονίκη/ Δήμος Θεσσαλονίκης/ Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης

Περίοδος εκδηλώσεων: Νοέμβριος

1η χρονιά διοργάνωσης: 2001

Πληροφορίες: Πολιτιστικός Σύλλογος Τερπνής Σερρών e-mail: psterpnis@gmail.com