Γιορτή κρητικής διατροφής στο Ρέθυμνο

Γιορτή κρητικής διατροφής

Ρέθυμνο/ Δήμος Ρεθύμνης/ Περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης
  
Περίοδος εκδηλώσεων: Ιούλιος

1η χρονιά διοργάνωσης: 2012

Πληροφορίες: Δήμος Ρεθύμνης  τηλ. 28313 41301