Φεστιβάλ Μελιού και προϊόντων μέλισσας στην Αττική

Φεστιβάλ μελιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Περιφέρεια Αττικής
  
Περίοδος εκδηλώσεων: Δεκέμβριος

Πληροφορίες: ΕΟΣΠ τηλ. 210 36 10 265

Σχετικά με την εκδήλωση http://www.greekhoneyfestival.gr/site/