Γιορτή ρυζιού στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Γιορτή ρυζιού

Μάλγαρα/ Δήμος Δέλτα/ Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
  
Περίοδος εκδηλώσεων: Σεπτέμβριος

1η χρονιά διοργάνωσης: 1986

Πληροφορίες: Δήμος Δέλτα τηλ.  2310797411