Έκθεση Λακωνικών προϊόντων στην Αθήνα

Έκθεση Λακωνικών προϊόντων

Αθήνα/ Δήμος Αθηναίων/ Περιφερειακή ενότητα Αττικής
  
Περίοδος εκδηλώσεων: Μάρτιος

1η χρονιά διοργάνωσης: 2008

Πληροφορίες: