Γιορτή σπανακιού στην Αγία Παρασκευή Θέρμης

Γιορτή σπανακιού

Αγία Παρασκευή/ Δήμος Θέρμης/ Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης

Περίοδος εκδηλώσεων: Σεπτέμβριος

1η χρονιά διοργάνωσης: 2001

Πληροφορίες: Δήμος Θέρμης τηλ. 2313 300700